Analyse² Shopper Insights

Tunne asiakkaasi ja heidän tarpeensa. Analyse² Shopper Insights antaa tietoa asiakkaiden todellisesta käyttäytymisestä markkinaa ohjaavista trendeistä aina yksittäisiin tuotemieltymyksiin asti. Tästä tiedosta on hyötyä strategian ja prosessien hiomisessa, ja Analyse² Assortment Planning -ratkaisun avulla sitä voi soveltaa myös valikoimasuunnitteluun.


 

Ota yhteyttä »

 

 

Monipuolisen asiakastiedon avulla voit: 

  • Perehtyä asiakassegmenttien ominaisuuksiin ja tarpeisiin
  • Ymmärtää paikallisia kuluttajatarpeita ja kysyntää            
  • Segmentoida asiakkaat ostokäyttäytymisen perusteella
  • Tunnistaa tärkeimmät ja arvokkaimmat asiakassegmentit

Analyse² Shopper Insights

 

Ymmärrät kuluttajien tarpeet syvällisesti

Trendisegmentoinnin avulla eri kuluttajaryhmien ymmärtäminen ja profilointi on helppoa. Se näyttää, mitkä ryhmät suosivat mitäkin ostospaikkoja, tuoteryhmiä, brändejä tai Analyse² TrendInsight™ -trendejä. Lisäksi sen avulla voi tarkastella tuotteita eri ominaisuuksien, esimerkiksi ravintosisällön, pakkauskoon, hintaluokan tai ympäristötekijöiden perusteella. Näin saat hyvän yleiskäsityksen koko asiakaskunnasta tai voit perehtyä tiettyyn kohderyhmään, kuten esimerkiksi tietyn brändin suurkuluttajiin.

Voit segmentoida asiakkaasi

Analyse² hyödyntää innovativiisia menetelmiä asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen ja tarpeiden tarkasteluun. Analyse² TrendInsight™ -trenditietoja voi hyödyntää asiakkaiden jaottelussa eri ryhmiin kulutuskäyttäytymisen perusteella. Voit tarkastella miten eri ryhmien tarpeet ja toiveet eroavat toisistaan. Voit kohdentaa valikoimaa ja toimintaa tärkeimmille segmenteille. Ratkaisun avulla voit hyödyntää asiakasryhmiin liittyvää tietoa monipuolisesti mm. markkinoinnin, myynnin ja tuoteryhmähallinnan päätöksenteossa.

Ymmärrät paikallista kysyntää

Syvällisen tuotetiedon ja Analyse² TrendInsight™ -trendimallinnuksen avulla myös myymälöitä voidaan ryhmitellä niiden asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen perusteella. Tämä auttaa lisäämään asiakaskunnan tuntemusta. Saat myös tietoa erityyppisten myymälöiden asiakkaiden käyttäytymisestä ja toiveista aina kokonaistasolta tuotetasolle asti.

Tunnistat tärkeimmät kohderyhmäsi 

Kattava yleiskäsitys asiakkaiden ostoskäyttäytymisestä saadaan analysoimalla, kuinka eri kohderyhmät suhtautuvat tiettyjä ominaisuuksia sisältäviin tai tiettyjen trendien mukaisiin tuotteisiin. Näet miten eri segmentteihin kuuluvat asiakkaat käyttävät rahaa. Saat myös selville sinulle tärkeimmät kohderyhmät ja näiden suosituimmat valinnat. Tätä tietoa hyödyntämällä voit kasvattaa markkinaosuutta valitussa segmentissä.

 

Ratkaisut »

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa.

Yhteydenottolomake »

Analyse²


Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo, Suomi
Puhelin: +358 10 423 3040
Helpdesk: +358 10 423 3044

helpdesklinkedin